PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan Extra Produkter AS
samler inn og bruker personopplysninger i vår virksomhet.

Extra Produkter AS, ved daglig leder Børre Halvorsen, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.
I vår virksomhet behandler vi personopplysninger i liten grad og personopplysningene vi behandler er normalt kontaktopplysninger om personer hos våre kunder og leverandører. I tillegg til personopplysninger om våre ansatte. Personopplysningene vi behandler mottar vi som regel skriftlig, muntlig, per telefon eller e-post.

E-post og telefon
Extra Produkter AS benytter e-post og telefon som en del av vårt daglige arbeid som ledd i kommunikasjon
med kunder, potensielle kunder, ansatte og leverandører. Ved bruk av e-post vil vi kunne behandle
personopplysninger. Det samme gjelder ved telefonsamtaler, hvor sentrale opplysninger kan bli journalført.
Dette er opplysninger vi gjerne trenger for å oppfylle en forpliktelse overfor den registrerte, hvor det rettslige grunnlaget for behandling enten er etter samtykke eller som ledd i oppfyllelse av avtale.

Våre leverandører
Vi benytter oss av eksterne programmer og tjenesteleverandører for føring av regnskap, lønnskjøring, drift og sikkerhet.
Våre leverandører vil som ledd i oppfyllelse av avtalen med oss kunne behandle personopplysninger på våre vegne, men da i samsvar med våre instrukser og inngått databehandleravtaler.
Extra Produkter AS utleverer ikke opplysningene til andre, med mindre hjemmel i lov pålegger oss utlevering av opplysninger.

Lagring og sikring av personopplysninger
Vi lagrer personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og regnskapslovgivning, samt at vi gjennomfører til enhver tid nødvendige tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet og sikkerhet for personopplysningene. Vi lagrer opplysningene på egen server og IT tjeneste- leverandører som vi har inngått databehandleravtale med.

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. I forbindelse med inngåelse av kontrakter lagrer vi også opplysninger som fødselsnummer, adresse, telefonnummer.